به نام خدا :)

تو میخندی

بهار می خندد
جهان می خندد
چشمه ها از شادی ، در باغ می گریند.

تو میخندی

کلمات هنگ میکنند
برای وصف تو، باهم جنگ میکنند.

تو میخندی

درد حیرت می کند
در صبوری فلک شک می کند

تو میخندی

نغمه خاموش میشود
طنین زیبای خنده ات،او را الگو میشود.

تو میخندی

قلب دنیا از تپش می ایستد
تا آرامش گیرد
تا دوباره تپیدن بیند

تو میخندی

جهان از وجودت به خود می بالد
خدا را صدهزاران بار شکر می گوید
که چنین روزی پیامی در وجود او نهاد
تا جهان از نو لبخند گیرد...


                                               دکتر پیام جان تولدتون مبارررر5رررررک :))))))))
     


تقدیم به: mr y=pma^2 =)
از : u=mgh =)